LA COORDINADORA DE CENTRES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL CELEBRA LA SEVA XIV JORNADA DE LA CCPC

TITULADA NOUS PERFILS? NOVES REALITATS

La Coordinadora Centres per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya (CCPC) que agrupa més de 30 entitats del sector a l’atenció d’aquest col·lectiu, així com a més de 5000 usuaris i 4700 professionals, celebra les seves XIV Jornades bianuals.

Després dels darrers anys on ha estat impossible poder mantenir trobades i compartir sinergies, ens complau enormement haver pogut celebrar-les en companyia del Hble. Conseller de Drets Socials, el Sr. Carles Campuzano i la Illma. Alcaldessa de Sabadell, la Sra. Marta Farrés, conjuntament amb totes les entitats sòcies a la Cambra de Comerç de Sabadell.                                                                                                                                   

Enguany han estat tot un èxit amb més de 150 assistent. Junts hem pogut compartir experiències i abordar el repte de futur respecte als nous ingressos, les seves característiques i necessitats,  tenint en compte diferents punts de vista: mèdic, institucional, famílies i professionals del sector.

A totes i tots, moltes gràcies per la vostra participació.