SIGNATURA DEL VIII è Conveni col·lectiu de treball de Catalunya de residències, centres de dia i llars residències per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual

Després d’una anys complexos, aquest mes de juliol va tenir lloc la signatuta del VIIIè Conveni col·lectiu de treball de Catalunya de residències, centres de dia i llars residències per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual a la seu de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral. La patronal ACCP i els representants sindicals de UGT i CCOO van tancar l’acord per els anys 2018 – 2020.