Plataforma d’Indicadors de la Coordinadora (PIC)

La plataforma d’indicadors de la Coordinadora (PIC) és un espai d’intercanvi i anàlisi d’indicadors significatius en la gestió de centres i serveis residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual i necessitats de suport extens i generalitzat impulsat per la CCPC.

La Plataforma PIC va iniciar el seu desenvolupament l’any 2009, a petició de la Junta Directiva de la CCPC, a partir d’un grup de treball integrat per professionals tècnics de diverses entitats associades, i coordinat per la Comissió Permanent de Tècnics, que han treballat plegats en la definició d’aquesta Plataforma, fent una tasca de selecció i definició d’Indicadors rellevants en referència a processos, organització i resultats obtinguts en centres residencials  que atenen persones amb Discapacitat Intel·lectual i necessitats de suport extens i generalitzat.

Amb la participació actual de 18 entitats i 44 centres, recollim informació d’un total de 2639 persones ( 2252 en servei d’habitatge i 384 en servei de Centre de dia) amb discapacitat intel·lectual, les quals reben serveis de diverses tipologies que inclouen:

18 Entitats participants:

APASA Fundació Vallparadis
ASPAMIS Fundació Catalònia
ASPRONIS Fundació del Vallès Oriental
Fund.  AMPANS Associació Sant Tomàs PARMO
Germanes Hospitalaries ASPROSEAT
Fundació Villablanca Consorci Sant Gregori
I. A. Reusenc Pere Mata Fundació Sant Francesc d’Assis
Villablanca Serveis Assistencials, S.A. Sant Joan de Déu Almacelles
Centre Oràlia (CSS de BCN) Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Aquest conjunt de centres agrupa uns 1.700 treballadors d’atenció directa (director, infermeres, psicòleg, aux. tècnics educatius, etc.) a temps complet equivalent.

Degut al dinamisme de la PIC els indicadors es revisen anualment i es proposen de nous o es suprimeixen els què es consideren poc fiables o poc significatius; aquest fet implica que els nous indicadors disposin de menys dades històriques que els que no han estat modificats des d’un inici. En la actualitat el grup de la PIC es nodreix, per avançar en els indicadors que s’inclouen a la plataforma, de les conclusions  dels diversos Grups de Treball oberts sobre temes especialitzats.