Memòria

Memòria ACCP – CCPC 2022

Memòria de 2022 de la Coordinadora de Centres per a persones amb Discapacitat Intel·lectual de Catalunya (CCPC) i la Agrupació Catalana de Centres per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual – ACCP

Memòria ACCP – CCPC 2021

Memòria de 2021 de la Coordinadora de Centres per a persones amb Discapacitat Intel·lectual de Catalunya (CCPC) i la Agrupació Catalana de Centres per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual – ACCP

Memòria ACCP – CCPC 2020

Memòria de 2020 de la Coordinadora de Centres per a persones amb Discapacitat Intel·lectual de Catalunya (CCPC) i la Agrupació Catalana de Centres per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual – ACCP

Memòria ACCP – CCPC 2019

Memòria de 2019 de la Coordinadora de Centres per a persones amb Discapacitat Intel·lectual de Catalunya (CCPC) i la Agrupació Catalana de Centres per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual – ACCP

Memòria ACCP CCPC 2018

Memòria de 2018 de la Coordinadora de Centres per a persones amb Discapacitat Intel·lectual de Catalunya (CCPC) i la Agrupació Catalana de Centres per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual – ACCP