Qui som

La Coordinadora de Centres de Profunds de Catalunya, és una federació d'associacions i d'entitats dedicades a l'atenció de persones amb discapacitat psíquica greument afectades. La federació és una entitat de caràcter voluntari i sense afany de lucre.

Les nostres sigles abreviades són: "C.C.P.C."

La Coordinadora de Centres de Profunds de Catalunya té el seu àmbit d'actuació a tot el territori de Catalunya fomentant una estructura el més descentralitzada possible.

Actualment tenim 32 entitats associades i atenem a 2819 persones amb discapacitat psíquica.
 Marc històric

El 17 de Novembre de 1990 a la província de Girona una sèrie d'entitats, motivats per la millora en l'atenció a les persones discapacitat psíquiques profundes van signar un primer manifest, en el que deixaven constància de la voluntat de constituir la Coordinadora, la seva finalitat i els seus objectius futurs.

Aquestes entitats estaven convençudes de la necessitat de coordinar-se entre elles, de formar una organització que englobés a totes elles, i que amb els seus esforços realitzaran un canvi en la filosofia i envers la qualitat de vida dels discapacitats psíquics profunds i dels seus Centres.

El projecte va arribar a veure la llum el dia 11 d'abril de 1991, dia en què es va presentar l'esborrany dels estatuts. Però no va ser fins al dia 14 de juliol de 1992 quan els estatuts van quedar registrats i va néixer com a organització la Coordinadora de Centres de Profunds.
 Missió. Objectius generals


La Federació té la missió d'aconseguir millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat psíquica ateses en els nostres Centres. Els objectius principals de la Coordinadora són:

  • La coordinació de tot el personal que treballa o estigui interessat en el camp de la discapacitat psíquica profunda i en l'atenció a les persones discapacitades greument afectades, així com la de tots els centres, establiments i activitats del sector.

  • Impulsar la informació i la col·laboració activa dels discapacitats en els treballs col·lectius, d'intercanvi d'experiències i de coordinació d'accions de tota mena.

  • Promoure la informació dels problemes dels discapacitats psíquics greument afectats i la seva atenció per part de la societat i sensibilitzar la mateixa, editant publicacions i facilitant tota edició que es cregui convenient.

  • Promoure l'estudi de nous mètodes i sistemes d'atenció i assistència a discapacitats greument afectats i d'investigació operativa sobre els mateixos temes i difusió d'aquests.

  • Promoure la creació de centres, institucions i activitats a favor dels discapacitats greument afectats, sense que en cap moment, pugui gestionar centres o establiments d'assistència.

  • I, en general, tots els objectius que permetin una millor atenció a les persones greument afectades de discapacitat psíquica.

  • La CCPC ha creat també una associació patronal per negociar el conveni col·lectiu del sector de residències i Centres de Dia de tota Catalunya.
 Com ens organitzem

Junta Directiva.
Elegida per l'Assemblea General i formada per gerents i representants d'entitats. Les seves funcions són: la representació, la gestió econòmica, el nomenament de grups de treball, definició de nous objectius de la Coordinadora, etc.

Comissió Permanent de Tècnics.
Elegida d'entre els membres associats i formada per representants tècnics dels Centres. Les seves funcions són: treballar en coordinació amb la Junta Directiva en la consecució dels objectius tècnics de la Coordinadora (investigació, formació, publicació d'estudis, creació de grups de treball, etc.).

Grups de Treball.
Són proposats per la Comissió Permanent de Tècnics, aprovats per la Junta Directiva i integrats per professionals dels Centres de la Coordinadora. Les seves funcions són: treballar en l'estudi i recerca de nous coneixements, mètodes i tècniques que derivin en una millor atenció i qualitat de vida de les persones amb discapacitat psíquica.

Les comissions de treball són obertes a tots els professionals dels Centres associats. El nombre i els grups de treball són variables en funció dels objectius i les prioritats de la CCPC.
 On som


La secretaria és oberta de dilluns a divendres de 9 a 14 h. i de 15 a 18:00 h.
Si voleu informar-vos sobre algun tema us podeu adreçar i ens trobareu a:

Telèfon: 93 594.80.13
Fax: 93 580.82.51


Adreça:
Ctra Flor de maig, km 2,8
Ap. Correus 140
08290 Cerdanyola del Vallès
E-mail: coordinadora@coordinadoraprofunds.org

 Membres de la Junta Directiva

President: Sr. Joaquim Serrahima i Viladevall (Grup Catalònia)
Vice-president: Sr. Francesc Puig i Ustrell (Fundació Vallparadís)
Secretari: Sr. Ignasi Monllau i Mayor (APASA)
Tresorer: Sr. Joan Terradellas i Guix (ASPAMIS)
Vocals: Sr. Antoni Baldebey i Arán (Fundació Privada Atendis)
  Sr. Joan Escolar i Pujolar (Fundació Privada Aspros)
  Sr. Antoni Espinal i Freixas (AMPANS)
  Sra. Misericòrdia Rodríguez i García (Sanatori Villablanca Fundació Villablanca I.A.Reusenc Paulo Freire)