ENTITAT GESTORA: APASA
Nº DE REGISTRE: E-00716


CENTRES QUE GESTIONA:
Centre Nº de
registre
Nº de
residents
NºUsuaris
centre dia
Centre de Profunds l'Angel - - 6
Residencia Ibera S01760 30 -


DADES DE L'ENTITAT TITULAR:

Adreça: Josep Tarradellas, 14-34
C.P.: 43870
Població: AMPOSTA
Comarca: Montsià
Telèfon: 977 70 46 36
Fax: 977 70 25 03
Apartat de Correus: 188
E-mail: apasa@suport.org


REPRESENTANTS:

Gerent: Ignasi Monllau Mayor
Telèfon de contacte: 977 70 46 36
Fax: 977 70 25 03

Tècnic: Teresa Abella Albesa
Telèfon de contacte: 977 70 46 36
Fax: 977 70 25 03