ENTITAT GESTORA: CONSORCI SANT GREGORI
Nº DE REGISTRE: E0 1528


CENTRES QUE GESTIONA:
Centre Nº de
registre
Nº de
residents
NºUsuaris
centre dia
Servei d'Acolliment residencial infantil "Joan Riu" S00602 20 -
Servei Residencial i d'atenció especialitzada Els Roures S01692 73 -
Centre de dia d'atenció especialitzada per a disminuïts psíquics Els Roures S01953 - 10


DADES DE L'ENTITAT TITULAR:

Adreça: Ctra. de les Planes, s/n
C.P.: 17150
Població: SANT GREGORI
Comarca: Gironès
Telèfon: 972 42 82 00
Fax: 972 42 84 71
Apartat de Correus:
E-mail: jvidal@consorcisg.cat


REPRESENTANTS:

Gerent: Josep Vidal
Telèfon de contacte: 972428200
Fax: 972428471