ENTITAT GESTORA: APAFAC (Ass. de pares de fills amb autisme de Catalunya)
Nº DE REGISTRE: 


CENTRES QUE GESTIONA:
Centre Nº de
registre
Nº de
residents
NºUsuaris
centre dia
C.O. Can Cottet - - 45
Res. Can Blanc - 20 -
Res. Can Cottet - 20 -


DADES DE L'ENTITAT TITULAR:

Adreça: Ronda del Carril 75
C.P.: 08530
Població: La Garriga
Comarca: Vallès Oriental
Telèfon: 93 871 47 57
Fax: 93 871 48 02
Apartat de Correus:
E-mail: autismelagarriga@autisme.com


REPRESENTANTS:

Director General: Joan Cruells Pagès