ENTITAT GESTORA: FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL
Nº DE REGISTRE: E 00222


CENTRES QUE GESTIONA:
Centre Nº de
registre
Nº de
residents
NºUsuaris
centre dia
Centre de Dia Valldoriolf F 02644 - 18
Residència Valldoriolf F 02683 64 -


DADES DE L'ENTITAT TITULAR:

Adreça: Ctra. de Valldoriolf, s/n
C.P.: 08430
Població: LA ROCA DEL VALLÈS
Comarca: Vallès Oriental
Telèfon: 93 860 0240
Fax: 93 860 02 49
Apartat de Correus: 108
E-mail: fundacio@fvo.cat


REPRESENTANTS:

Director General: Juan M. Monsalve Fernandez
Telèfon de contacte: 93 879 27 72
Fax: 93 879 31 99

Directora Tècnica: Rosa Raurich Vila
Telèfon de contacte: 93 879 27 72
Fax: 93 879 31 99