Estat
Si voleu accedir als butlletins oficials (DOGC), de l'Estat (BOE), Autonomies, Europa (DOCE), etc. Podeu anar a les següents webs:
http://www.gencat.es/sial/index.htm

Podeu accedir al BOE directament si aneu a:
http://www.boe.es

Si voleu informar-vos sobre algun tema de legislació laboral, estatuts dels treballadors, bases i tipus de cotització, podeu accedir a la següent adreça electrònica:
http://www.fut.es/~ugttel/legislac/legislac.htm

Podeu informar-vos sobre les funcions i serveis dels Ministeris al "Centro de Información Administrativa" (MAP), aquest recull una base de dades sobre ajudes, beques i subvencions convocades per "Administración General del Estado", Comunitats autònomes i altres organismes, l'adreça és:
http://www.map.es

Ministeri de la Presidència
http://www.mpr.es

Ministeri de Justícia
http://www.mju.es

Ministeri d'Economia i Hisenda
http://www.meh.es

Ministeri d'Educació i Cultura
http://www.mec.es

Ministeri de Treball i Afers Socials
http://www.mtas.es

Ministeri d'Administracions Públiques
http://www.map.es

Ministeri de Sanitat i Consum
http://www.msc.es


 Generalitat
Podreu realitzar tràmits i consultar diversos serveis a la web:
http://www.cat365.net

Podreu consultar el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La seva web és:
http://www.gencat.es/diari

Per demanar informació, sol·licituds administratives, etc. podeu adreçar-vos al següent:
mailto:infocat@correu.gencat.es

Dept. d'Acció Social podeu anar a la web:
http://www.gencat.es/benestar

Dept. d'Educació podeu anar a la Web:
http://www.gencat.es/ense

A la pàgina web del Departament de Justícia podeu trobar un enllaç que permet conèixer les entitats que figuren censades al Registre d'Associacions, gestionat per la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques.
http://www.gencat.es/justicia/gedj

La Guia de Serveis a Catalunya informa sobre les subvencions, beques i ajuts que fan referència als programes anuals dels diversos Departaments de la Generalitat, podeu consultar-la a la següent adreça:
http://www.gencat.es/guia

També podeu tenir accés a una biblioteca digital per informar-vos de les últimes novetats, estadístiques, mapes… Al Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya:
http://www.cbuc.es

Dpt. Medi Ambient
http://www.gencat.es/mediamb

Dpt. Treball
http://www.gencat.es/treball

Dpt. Justicia
http://www.gencat.net/justicia

Institut d'Estadística de Catalunya
http://www.idescat.es

Si voleu realitzar una recerca d'una paraula concreta al Departament de Benestar Social, podeu anar a la web I desprès picar al Sistema d'Atenció Ciutadà (SAC), a continuació picar "Consulta de Serveis", indicar llavors la paraula, per exemple "prestacions" i sortiran els temes de recerca.
http://www.gencat.es


 Organitzacions i Associacions
A continuació detallarem algunes de les Webs de associacions i organitzacions de Catalunya i resta d'Espanya, però podeu trobar més a:
http://www.gencat.es/entitats

Assoc. Pro Dism. Físics i Psíquics de Viladecans (ASD IVI), podeu visitar-les a:
http://www.gencat.es/entitats/asdivi.htm

Associació pro persones amb Disminució de Martorelles i Comarca (ADISMAR), podeu visitar la seva web a:
http://www.gencat.es/entitats/adismar.htm

Fundació Privada Jeroni de Moragas, podeu visitar la seva web a:
http://www.gencat.es/entitats/moragas.htm

Fundació Catalana Privada de Llars Residencials Pro Persones amb Disminució Psíquica, podeu visitar la seva web a:
http://www.gencat.es/entitats/properso.htm

Associació "Can Ensenya", podeu visitar la seva web a la següent adreça:
http://www.gencat.es/entitats/ensenya.htm

Web d'una organització que tracta el tema dels discapacitats i estan portant a terme diferents projectes:
http://www.ccbages.org/discapacitats

"ASPADIS". Associació dedicada a l'assistència i rehabilitació de nens i joves disminuïts psíquics profunds. La seva web és:
http://www.sarenet.es/aspadis/html/Indice.html

Associació Esportiva i de Lleure Serra Marina per a discapacitats. Podeu visualitzar la seva web:
http://www.gencat.es/entitats/marina.htm

"Associació de Padres de Niños y Adultos Disminuidos de Sant Andreu de la Barca". Podeu visitar la seva web:
http://www.gencat.es/entitats/apadis.htm

Si voleu accedir a la pàgina Web del "Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía", teniu que anar a:
http://www.rpd.es

Plataforma Catalana de Discapacitats, és una organització que lluita pels interessos dels afectats. Informen sobre els seus objectius, podreu consultar els tallers ocupacionals dividits per províncies. Parlen de l'agressió del govern en el món del discapacitat. La seva web és:
http://www.arrakis.es/~ignasip/index.htm

Si voleu visitar la pàgina web de la Fundació Catalana Síndrome de Down (FCSD) podeu anar a:
http://www.fcsd.org

La "Federación Española de Instituciones para el Síndrome de Down" (FEISD) informa als nous pares sobre el tema, té un programa de salut, bibliografia, etc. Podeu visitar-los en la web:
http://www.sindromedown.net


 Principals cercadors (Catalans)
Vilaweb: http://www.vilaweb.com

Cercat: http://www.cercat.com

Som-hi: http://www.som-hi.com


 Principals cercadors (Internacionals)
HotBoot: http://www.hotboot.com

Google: http://www.google.com


 Principals cercadors (Nacionals)
Yahoo España: http://www.yahoo.es

Terra: http://www.terra.es

Google España: http://www.google.es


 Revistes, publicacions, educació
Revista electrònica de Psiquiatria trimestral dirigida als professionals del sector, podeu accedir a ella des de:
http://www.psiquiatria.com/psiquiatria

Podeu tenir un software gratuït pel aprenentatge de la lectura-escriptura per a nens amb síndrome de Down (SOALE). Per obtenir-lo podeu accedir a través de la seva web:
http://www.geocities.com/Athens/Atrium/5189

Podeu visualitzar en aquesta pàgina web un programa de recolzament i aprenentatge per a nens amb Síndrome de Down, amb exercicis.
http://www.fortunecity.com/skyscraper/century/339/index.html

Pàgina web que parla sobre la comparació de dos aplicacions estadístiques en el Càlcul de Rics de Síndrome de Down. És un abstracte de la Comunicació del XVII Congrés Nacional de la Sociedad Espanyola de Bioquímica Clínica i Patologia Molecular (Hospital General Universitari Gregorio Marañón). Podeu accedir a ella a través de :
http://www.geocities.com/CollegePark/Campus/7835/c983es2n.htm

Si voleu informació sobre él Consorci de la Formació Continua a Catalunya
http://www.conforcat.cat

La Fundació Catalana de l'Esplai és una iniciativa social, creada amb la finalitat d'impulsar l'educació en el lleure d'infants, joves i adults. Aplega centres d'esplai i altres entitats que treballen en projectes d'educació i en el desenvolupament del moviment associatiu. La seva web és:
http://www.esplai.org

Si voleu solucions per a la gestió d'entitats sense afany de lucre (suport informàtic, de gestió econòmica, jurídic, etc. ), podeu adreçar-vos a Suport Associatiu (INCAVOL). El seu e-mail és:
mailto:suport.associatiu@suport.org

Si voleu tenir informació sobre l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, podeu anar a la seva web:
http://www.acra.es

Si voleu informació sobre una empresa que gira sobre el sector de la formació professional d'adults, i que desenvolupa la seva activitat a l'àrea d'estudis i auditories sobre les necessitats de les empreses i/o sectors específics, podeu accedir a la web de "Formació i Cooperació Prometeo":
http://personal.redestb.es/fyc_prometeo/inici.htm

Si voleu informació sobre la Fundación para la Formación Continua" (FORCEM), podeu accedir a la seva web:
http://www.fundaciontripartita.org