DIGNIFICACIÓ DEL SECTOR I RECONEIXEMENT PROFESSIONAL