Coordinadora de Profunds

Nota de premsa: Dincat, La Unió i CCPC urgeixen al Govern dignificar el finançament dels serveis d’atenció a les persones amb discapacitat

Els Serveis d’Atenció a Persones amb Discapacitat Intel·lectual reclamen a l’Administració  recursos a l’alçada de les necessitats del sector. S’han de reduir llistes d’espera i finançar al sector com toca per poder dignificar els seus professionals i garantir la qualitat en l’atenció. Ara més que mai es necessari aquest suport. L’Administració ni tan sols preveu complir amb el compromís per el 2021.

CONSTITUCIÓ DE LA MESA NEGOCIADORA DEL IXè Conveni col·lectiu de treball de Catalunya de residències, centres de dia i llars residències per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual

Aquest mes d’Octubre ha tingut lloc la constitució de la nova mesa negociadora del IXè Conveni col·lectiu de treball de Catalunya de residències, centres de dia i llars residències per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual a la seu de CCOO. Esperem poder anar de la mà davant de l’Administració per demanar el suport en recursos que el sector necessita.

SIGNATURA DEL VIII è Conveni col·lectiu de treball de Catalunya de residències, centres de dia i llars residències per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual

Després d’una anys complexos, aquest mes de juliol va tenir lloc la signatuta del VIIIè Conveni col·lectiu de treball de Catalunya de residències, centres de dia i llars residències per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual a la seu de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral. La patronal ACCP i els representants sindicals de UGT i CCOO van tancar l’acord per els anys 2018 – 2020.

Memòria ACCP – CCPC 2020

Memòria de 2020 de la Coordinadora de Centres per a persones amb Discapacitat Intel·lectual de Catalunya (CCPC) i la Agrupació Catalana de Centres per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual – ACCP

Memòria ACCP – CCPC 2019

Memòria de 2019 de la Coordinadora de Centres per a persones amb Discapacitat Intel·lectual de Catalunya (CCPC) i la Agrupació Catalana de Centres per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual – ACCP

DECRET LLEI 51/2020, de 15 de desembre, de modificació del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre

DECRET LLEI 51/2020, de 15 de desembre, de modificació del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i del Decret 49/2020, d’1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d’ocupació i foment de l’activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la COVID-19 en determinats territoris de Catalunya.